THÊU HOÀNG ANH
Mẫu đẹp - Thêu đẹp

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Tài khoản và theo dõi đơn hàng

Quý Khách luôn có thể theo dõi chi tiết các đơn hàng theo cách sau:
Sau khi Quý Khách đã chọn lựa mẫu thêu và đặt mẫu thêu (Tham khảo hướng dẫn từ mục Giới Thiệu) Quý Khách luôn luôn có thể theo dõi chi tiết và tải về bằng cách truy cập từ http://design.kan.vn, vào mục Tài Khoản, đăng nhập và bấm vào số mã đơn hàng để thấy chi tiết như hình sau:

Chi tiết các mẫu đã đặt


Sau khi đơn hàng được sử lý, Quý Khách có thể tải ngay mẫu đã chọn về.